HİZMETLERİMİZ

Güneş Enerjisi

*  İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde Güneş v...

Detaylı Bilgi

Rüzgar Enerjisi

Rüzg...

Detaylı Bilgi

Hidro Enerji

Detaylı Bilgi

Elektrikli Araçlar

Detaylı Bilgi

HABERLER

Diva Business Haberi Mart 2014

Mart 2014 tarihinde diva business dergisinde yayınlanan Kasım kutlu röportajını okumak için lütfen aşağıdaki m...

Detaylı Bilgi

GES başvurusu için istenilen belgeler

Güneş enerji santrali kurulumu yapmak isteyenlerin müracaatı için dağıtım şirketi tarafından istenen belgeler ...

Detaylı Bilgi

Gerçek Bir Güneş Savaşçısı

İlgili haberi okumak için lütfen buraya tıklayınız. Gaz...

Detaylı Bilgi

Düşük Güçlerde Rüzgar Türbini Tasarımı İmalatı ve Sertifikalandırılması

Düşük Güçlerde Rüzgar Türbini Tasarımı İmalatı ve Sertifikalandırılması proje dosyasını indi...

Detaylı Bilgi

Neden Kullanılıyor ?

1973 yılında yaşanan Petrol Krizi,Atmosferdeki karbondioksit oranındaki artış,Fosil yakıt rezervinin azalması,Çevre kirliliği,Enerji bağımlılığındaki artışlar.

Getirileri ?

Enerji bağımlılığını azaltır.Çevre kirliliğini ortadan kaldırır.Tükenme riski yoktur.Her coğrafi yapıda farklı türde elde edilebilir

Çeşitleri Nelerdir ?

Bu kaynaklardan bazıların eldesi çok kolay bazılarınınki ise çok güçtür. Bir bölgeye enerji sağlanması istendiğinde ön hazırlığının çok iyi yapılması, bölgenin enerji kaynaklarının iyi araştırılması  ve varolan enerjilerin iyi değerlendirilmesi gereklidir. Unutulmamalıdır ki en iyi enerji tasarruflu kullanılan enerjidir. Ülkemizin her yıl elektrik iletim hatlarında kaybettiği enerji miktarı neredeyse ürettiğinin yarısı kadardır. Rüzgar - Jeotermal - Biyokütle - Biyoetanol - Gelgit - Güneş - Biyodizel - Biyogaz - Hidrolik - Dalga

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, akan su (hidrogüç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir. En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar. Yenilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.